volno

Cvičení rodičů s dětmi (15 měsíců - 3 roky)

Číslo ZÚ: 091

Kroužek je zaměřen na rozvoj pohybových schopností a dovedností, využití nepřeberného množství tradičního i netradičního náčiní, přirozený pohyb dětí, básničky a písničky. Při cvičení se upevňuje a prohlubuje vztah rodiče s dítětem.

Kroužek povede zkušená lektorka Kateřina Šrámková

- nar. 1981 v Praze

- učitelka 1. stupně ZŠ se specializací na Tv (PedF UK)

- náčelnice TJ Sokol Troja a místonáčelnice župy Podbělohorské

- vede Rodinné centrum „Skřítci ve škole“, které založila v roce 2011

- zaměřuje se na cvičení dětí (cvičení s miminky, cvičení rodičů s dětmi, cvičení předškolních dětí, cvičení žactva, ropeskipping), cvičení pro těhotné a je instruktorem školního lyžování

- vedoucí a zdravotnice na dětských táborech

- maminka Elly (4,5roku) a Lukáše (2,5 roku)

Poznámka:
Lekce trvá 45 minut.
Na kroužek je nutné přihlásit dítě i doprovod!!!
Zápisné se platí pouze za dítě, doprovod je zdarma.

Termín:
úterý 15:30 - 16:30

Věk: 1 až 3 roky

Cena za pololetí: 1300 Kč
Cena za školní rok: 2400 Kč

Místo konání: DDM Rohová
Učebna / místnost: Rohová Taneční sál

Kapacita kroužku: celkem 16 účastníků   volno
Schválených přihlášek: 14
Volných míst: 2
8

Kroužek začíná: 19.9.2023
Kroužek končí: 11.6.2024


Kontaktní osoba: Pavlína Krýslová
Telefon: 777400587

Aktuality

Rada hl. m. Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích (dále jen „vyhláška č. 54/2005 Sb.“), ve znění vyhlášky 107/2019 Sb., konkursní řízení na funkci ředitelky/ředitele příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Praha 9 se sídlem Měšická 720, 190 00 Praha 9
zobrazit archiv

Zřizovatel

Zřizovatel příspěvkové organizace Hlavní město Praha

Praha

Domeček roste

EU

Projekt DOMEČEK ROSTE je spolufinancován Evropskou unií.

Více o projektu