volno

Španělština pro děti - začátečníci I.

Číslo ZÚ: 094
 Kurz je pro mladší děti zaměřen primárně na základní slovní zásobu, fráze a gramatiku. Hodiny budou vedeny zábavnou formou. Kroužek je koncipován pro 3-5 dětí. 
Poznámka:
Doba trvání lekce je 60 minut. Přesný čas bude určen podle časových možností lektora v září. 

Termín:
pondělí 15:00 - 16:00

Věk: 8 až 10 let

Cena za pololetí: 1700 Kč
Cena za školní rok: 3200 Kč
Poznámka k ceně: Nelze platit jednotlivé lekce

Místo konání: Klub DDM Stehlíkova
Učebna / místnost: klub DDM Sál

Kapacita kroužku: celkem 5 účastníků   volno
Schválených přihlášek: 4
Volných míst: 1
5

Kroužek začíná: 9.10.2023
Kroužek končí: 17.6.2024


Kontaktní osoba: Buchtová Jana
Telefon: 777459528

Aktuality

Rada hl. m. Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích (dále jen „vyhláška č. 54/2005 Sb.“), ve znění vyhlášky 107/2019 Sb., konkursní řízení na funkci ředitelky/ředitele příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Praha 9 se sídlem Měšická 720, 190 00 Praha 9
zobrazit archiv

Zřizovatel

Zřizovatel příspěvkové organizace Hlavní město Praha

Praha

Domeček roste

EU

Projekt DOMEČEK ROSTE je spolufinancován Evropskou unií.

Více o projektu