volno

Sportovní hry - mladší školáci

Číslo ZÚ: 127
Sportovní kroužek pro děti vedený zábavnou formou - budou se hrát různé pohybové a míčové hry. Do programu budou zařazeny taktéž i základní netradiční sporty. 

Nutné vybavení:
sportovní oblečení a obuv, pití. 
Poznámka:
Tato skupina je určená mladším žákům = 1.-3 třída ZŠ
Min. kapacita pro otevření kroužku: 6 dětí 

Termín:
úterý 14:30 - 15:30

Věk: 6 až 9 let

Cena za pololetí: 1200 Kč
Cena za školní rok: 2100 Kč
Poznámka k ceně: Garantujeme 30 lekcí za školní rok.

Místo konání: ZŠ M. Alše
Učebna / místnost: ZŠ Gymnastický sál (sraz na recepci nové budovy)

Kapacita kroužku: celkem 12 účastníků   volno
Schválených přihlášek: 7
Volných míst: 5
12

Kroužek začíná: 19.9.2023
Kroužek končí: 11.6.2024


Kontaktní osoba: David Hruška
Telefon: 731755097

Aktuality

Rada hl. m. Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích (dále jen „vyhláška č. 54/2005 Sb.“), ve znění vyhlášky 107/2019 Sb., konkursní řízení na funkci ředitelky/ředitele příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Praha 9 se sídlem Měšická 720, 190 00 Praha 9
zobrazit archiv

Zřizovatel

Zřizovatel příspěvkové organizace Hlavní město Praha

Praha

Domeček roste

EU

Projekt DOMEČEK ROSTE je spolufinancován Evropskou unií.

Více o projektu