obsazeno

Večerní relaxace s pilates pro dospělé

Číslo ZÚ: 134

Přijďte si po náročném pracovním dni vyčistit hlavu a udělat něco zdravého pro sebe a pro své tělo. 

Pilates je cvičební systém zaměřený na rovnoměrný rozvoj svalové kontroly, flexibility těla a jejich propojení s dechem. Jak stabilita, tak pohyb mají podle principu pilates vycházet z pevného středu těla, tzv. centra síly (powerhouse). 

Nutné vybavení:
sportovní oděv, podložka na cvičení, sportovní (sálová) obuv, ručník a pití
Poznámka:
Otevřeme při naplnění min. kapacity 4 členů 

Termín:
čtvrtek 19:00 - 20:00

Věk: 15 až 99 let

Cena za pololetí: 1500 Kč
Cena za školní rok: 2900 Kč

Místo konání: DDM Rohová
Učebna / místnost: Rohová Taneční sál

Kapacita kroužku: celkem 8 účastníků   obsazeno
Schválených přihlášek: 8
Volných míst: 0
8

Kroužek začíná: 21.9.2023
Kroužek končí: 13.6.2024


Kontaktní osoba: David Hruška
Telefon: 731755097

Aktuality

Rada hl. m. Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích (dále jen „vyhláška č. 54/2005 Sb.“), ve znění vyhlášky 107/2019 Sb., konkursní řízení na funkci ředitelky/ředitele příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Praha 9 se sídlem Měšická 720, 190 00 Praha 9
zobrazit archiv

Zřizovatel

Zřizovatel příspěvkové organizace Hlavní město Praha

Praha

Domeček roste

EU

Projekt DOMEČEK ROSTE je spolufinancován Evropskou unií.

Více o projektu