obsazeno

Přírodověda a chovatelství II

Číslo ZÚ: 144
Kroužek je určen dětem ve věku 5 - 10 let. V hodinách přírodovědy je čas věnován povídání o přírodě ve vzahu k aktuálnímu období, činnostem s pracovními listky a zároveň prostor pro přímou interakci s chovanými zvířaty v našem domečku. Děti se naučí základy chovu zvířat, jak správně manipulovat s daným zvířetem, pochopí potřeby zvířat, získá cit k němé tváři a bude se rozvíjet v komunikaci a spolupráci s ostatními dětmi.

ZAČÍNÁME AŽ V ŘÍJNU

Termín:
úterý 16:00 - 17:00

Věk: 5 až 10 let

Cena za pololetí: 1000 Kč
Cena za školní rok: 1900 Kč

Místo konání: DDM Rohová

Kapacita kroužku: celkem 8 účastníků   obsazeno
Schválených přihlášek: 7
Volných míst: 1
8

Kroužek začíná: 3.10.2023
Kroužek končí: 18.6.2024

Kontaktní osoba: Mgr. Jana Němcová
Telefon: 724858346

Aktuality

Rada hl. m. Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích (dále jen „vyhláška č. 54/2005 Sb.“), ve znění vyhlášky 107/2019 Sb., konkursní řízení na funkci ředitelky/ředitele příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Praha 9 se sídlem Měšická 720, 190 00 Praha 9
zobrazit archiv

Zřizovatel

Zřizovatel příspěvkové organizace Hlavní město Praha

Praha

Domeček roste

EU

Projekt DOMEČEK ROSTE je spolufinancován Evropskou unií.

Více o projektu