volno

Keramika pro dospělé

Číslo ZÚ: 148
Kroužek je vytvořením možnosti pro relax a odpočinek. Lekce probíhají pod vedením zkušené a trpělivé lektorky.
Činnost je plně ponechána v kompetenci účastníků. Účastníci se tedy sami rozhodují jaký konkrétní výrobek budou tvořit dle správných technologických postupů, které jsou dodržovány a respektovány na základě instrukcí zkušeného lektora.

Termín:
úterý 19:00 - 21:00

Věk: 18 až 99 let

Cena za pololetí: 2700 Kč
Cena za školní rok: 5200 Kč

Místo konání: DDM Rohová
Učebna / místnost: Rohová Keramická dílna

Kapacita kroužku: celkem 12 účastníků   volno
Schválených přihlášek: 11
Volných míst: 1
12

Kroužek začíná: 19.9.2023
Kroužek končí: 18.6.2024


Kontaktní osoba: Daniela Krausová
Telefon: 776008269

Aktuality

Rada hl. m. Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích (dále jen „vyhláška č. 54/2005 Sb.“), ve znění vyhlášky 107/2019 Sb., konkursní řízení na funkci ředitelky/ředitele příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Praha 9 se sídlem Měšická 720, 190 00 Praha 9
zobrazit archiv

Zřizovatel

Zřizovatel příspěvkové organizace Hlavní město Praha

Praha

Domeček roste

EU

Projekt DOMEČEK ROSTE je spolufinancován Evropskou unií.

Více o projektu