volno

Tvůrčí dílna předškolní

Číslo ZÚ: 149

Tvůrčí dílna - předškolní

Výtvarný kroužek pro děti od cca 4 do 6 let, bez předchozích znalostí, kde mají možnost si při praktické činnosti vyzkoušet celou škálu výtvarných technik, včetně modelování. Následně budeme naučené techniky individuálně rozvíjet. V jednotlivých lekcích je prostor i na teoretickou část, při které se děti se dozví o barvách a jejich vzájemném míchání a kombinování, o kompozici a základech perspektivy apod. Rozvíjíme kreativitu, podporujeme rozvoj hrubé i jemné motoriky, estetické cítění. Různorodými zadáními podporujeme individuální obrazové vyjadřování. Činnosti jsou přizpůsobeny věku dětí.


Poznámka:
Potřebný materiál je zahrnut v ceně kroužku.

Termín:
středa 16:00 - 17:00

Věk: 4 až 6 let

Cena za pololetí: 1350 Kč
Cena za školní rok: 2600 Kč

Místo konání: DDM Rohová
Učebna / místnost: Rohová Ateliér

Kapacita kroužku: celkem 10 účastníků   volno
Schválených přihlášek: 6
Volných míst: 4
10

Kroužek začíná: 27.9.2023
Kroužek končí: 28.6.2023


Kontaktní osoba: Daniela Krausová
Telefon: 776008269

Aktuality

Rada hl. m. Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích (dále jen „vyhláška č. 54/2005 Sb.“), ve znění vyhlášky 107/2019 Sb., konkursní řízení na funkci ředitelky/ředitele příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Praha 9 se sídlem Měšická 720, 190 00 Praha 9
zobrazit archiv

Zřizovatel

Zřizovatel příspěvkové organizace Hlavní město Praha

Praha

Domeček roste

EU

Projekt DOMEČEK ROSTE je spolufinancován Evropskou unií.

Více o projektu