volno

Zážitkový ateliér

Číslo ZÚ: 153

Zážitkový ateliér

Zážitkový ateliér je určen dospělým zájemcům o výtvarné umění. Společně zkusíme různé výtvarné techniky k vytvoření vašeho uměleckého záměru. Zájemci tak mohou vyzkoušet, která technika jim bude nejvíce vyhovovat. Při společném setkání bude dostatek prostoru i na teoretickou část, diskuse nad jednotlivými umělci z různého období a společné cesty na výstavy, které budou probíhat v Praze po dobu konání kroužku.Termín:
čtvrtek 19:00 - 20:30

Věk: 18 až 99 let

Cena za pololetí: 2600 Kč
Cena za školní rok: 5000 Kč

Místo konání: DDM Rohová
Učebna / místnost: Rohová Ateliér

Kapacita kroužku: celkem 10 účastníků   volno
10

Kontaktní osoba: Daniela Krausová
Telefon: 77608269

Aktuality

Rada hl. m. Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích (dále jen „vyhláška č. 54/2005 Sb.“), ve znění vyhlášky 107/2019 Sb., konkursní řízení na funkci ředitelky/ředitele příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Praha 9 se sídlem Měšická 720, 190 00 Praha 9
zobrazit archiv

Zřizovatel

Zřizovatel příspěvkové organizace Hlavní město Praha

Praha

Domeček roste

EU

Projekt DOMEČEK ROSTE je spolufinancován Evropskou unií.

Více o projektu