volno

Čtenářský klub

Číslo ZÚ: 155
Inovativní vzdělávání - projekt Jan Amos Komenský (OP - JAK).
Určeno dětem s diagnózou dysgrafie, dyslexie aj. a jinak ohroženy školním neúspěchem. O vhodnosti kroužku možná konzultace. 
Rozvoj čtenářské pregramotnosti prostřednictvím čtenářských strategií. 
Poznámka:
Klub probíhá jednou za 14 dní od 16.00 - 17.30 hodin. 
V prostorách DDM - Rohová. 
Zdarma. 

Termín:
čtvrtek 16:00 - 17:30

Věk: 7 až 10 let

Místo konání: DDM Rohová
Učebna / místnost: Rohová Zimní zahrada

Kapacita kroužku: celkem 8 účastníků   volno
Schválených přihlášek: 1
Volných míst: 7
8

Kroužek začíná: 5.10.2023
Kroužek končí: 27.6.2024


Kontaktní osoba: Daniela Krausová
Telefon: 776008269

Aktuality

Rada hl. m. Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích (dále jen „vyhláška č. 54/2005 Sb.“), ve znění vyhlášky 107/2019 Sb., konkursní řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Praha 8 - Spirála se sídlem Přemyšlenská 1102, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
zobrazit archiv

Zřizovatel

Zřizovatel příspěvkové organizace Hlavní město Praha

Praha

Domeček roste

EU

Projekt DOMEČEK ROSTE je spolufinancován Evropskou unií.

Více o projektu