volno

Anglický jazyk II. - Roztoky

Číslo ZÚ: 161
Angličtina je zaměřená především na porozumění a používání jazyka a ztráty strachu z mluvení. Děti si budou rozšiřovat slovní zásobu a osvojovat gramatiku pomocí interaktivních činností, her a tak si nenásilnou formou osvojovat cizí jazyk.
Poznámka:
Kurz je určen převážně pro starší a pokročilé děti. 
Déla jedné hodiny je 90  minut. 
Přesný čas bude upřesněn dle možností lektora v září. 
Upozorňujeme, že lektor nevyzvedává děti v družině, pouze na recepci. 

Termín:
středa 17:00 - 18:30

Věk: 10 až 14 let

Cena za pololetí: 4000 Kč
Cena za školní rok: 2300 Kč

Místo konání: ZŠ Roztoky - hlavní budova

Kapacita kroužku: celkem 8 účastníků   volno
Schválených přihlášek: 4
Volných míst: 4
8

Kroužek začíná: 20.9.2023
Kroužek končí: 19.6.2024


Kontaktní osoba: Jana Buchtová
Telefon: 777459528

Aktuality

Rada hl. m. Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích (dále jen „vyhláška č. 54/2005 Sb.“), ve znění vyhlášky 107/2019 Sb., konkursní řízení na funkci ředitelky/ředitele příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Praha 9 se sídlem Měšická 720, 190 00 Praha 9
zobrazit archiv

Zřizovatel

Zřizovatel příspěvkové organizace Hlavní město Praha

Praha

Domeček roste

EU

Projekt DOMEČEK ROSTE je spolufinancován Evropskou unií.

Více o projektu