volno

Španělština pro děti - Roztoky

Číslo ZÚ: 162
 Kurz je pro děti, zaměřen primárně na základní slovní zásobu, fráze a gramatiku. Hodiny budou vedeny zábavnou formou. Kroužek je koncipován pro 3-5 dětí. 
Poznámka:
Doba trvání lekce je 60 minut. Přesný čas bude určen podle časových možností lektora v září. 

Věk: 10 až 13 let

Cena za pololetí: 2800 Kč
Cena za školní rok: 5400 Kč
Poznámka k ceně: Nelze platit jednotlivé lekce

Místo konání: ZŠ Roztoky - hlavní budova

Kapacita kroužku: celkem 5 účastníků   volno
5

Kroužek začíná: 18.9.2023
Kroužek končí: 14.9.2024

Kontaktní osoba: Buchtová Jana
Telefon: 777459528

Aktuality

Rada hl. m. Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích (dále jen „vyhláška č. 54/2005 Sb.“), ve znění vyhlášky 107/2019 Sb., konkursní řízení na funkci ředitelky/ředitele příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Praha 9 se sídlem Měšická 720, 190 00 Praha 9
zobrazit archiv

Zřizovatel

Zřizovatel příspěvkové organizace Hlavní město Praha

Praha

Domeček roste

EU

Projekt DOMEČEK ROSTE je spolufinancován Evropskou unií.

Více o projektu