volno

Rodinná keramika

Číslo ZÚ: 199
Kroužek je vytvořením možnosti pro společně strávený čas dospělého a dítěte. Lekce probíhají pod vedením zkušené a trpělivé lektorky.
Činnost je převážně ponechána v kompetenci účastníků. Účastníci se tedy sami rozhodují jaký konkrétní výrobek budou tvořit dle správných technologických postupů, které jsou dodržovány na základě instrukcí zkušeného lektora.

Termín:
pondělí 17:30 - 19:00

Věk: 4 až 99 let

Cena za pololetí: 2600 Kč
Cena za školní rok: 5000 Kč
Poznámka k ceně: Cena za dospělého za celý školní rok 5.000,-
Cena za dospělého za pololetí 2.600,-
Cena za předškolní dítě za celý školní rok 2.300,-
Cena za předškolní dítě za pololetí 1.200,-
Cena za dítě ve věku 6 - 12 let za celý školní rok 2.800,-
Cena za dítě ve věku 6 - 12 let za pololetí 1. 500,-
Cena za dítě ve věku 12+ let 3.000,-
Cena za dítě ve věku 12+ let za pololetí 1.600,-

Místo konání: DDM Rohová
Učebna / místnost: Rohová Keramická dílna

Kapacita kroužku: celkem 10 účastníků   volno
Schválených přihlášek: 5
Volných míst: 5
10

Kroužek začíná: 18.9.2023
Kroužek končí: 24.6.2024


Kontaktní osoba: Daniela Krausová
Telefon: 776008269

Aktuality

Rada hl. m. Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích (dále jen „vyhláška č. 54/2005 Sb.“), ve znění vyhlášky 107/2019 Sb., konkursní řízení na funkci ředitelky/ředitele příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Praha 9 se sídlem Měšická 720, 190 00 Praha 9
zobrazit archiv

Zřizovatel

Zřizovatel příspěvkové organizace Hlavní město Praha

Praha

Domeček roste

EU

Projekt DOMEČEK ROSTE je spolufinancován Evropskou unií.

Více o projektu