obsazeno

Zpěv s Kájou

Číslo ZÚ: 202
Kroužek je určen pro pěvecky nadané žáky, studenty, od 6 do 25let. Náplní kroužku je rozvoj intonačních dovedností, techniky, práce s dechem, zpěv na hudební podklad a rozvoj sluchového vnímání. Pro starší žáky můžeme zahrnout i přípravu na talentové zkoušky na střední/vyšší školu. Mladší žáci se naučí známé dětské či lidové písně, starší si osvojí zpěv v populárním žánru. Repertoár si žáci volí společně s lektorkou. Kroužek je pod vedením absolventky konzervatoře v oboru populární zpěv. 
Nutné vybavení:
- přezuvky 
- pití (nejlépe voda, čaj)
- desky A4 
Poznámka:
Jedna lekce trvá 60 min a dělí se o ni 2 žáci.
Lze domluvit i celých 60 min pro jednoho žáka, v tomto případě se zápisné platí dvakrát. 

Termín:
středa 16:00 - 17:00

Věk: 6 až 25 let

Cena za pololetí: 3400 Kč
Cena za školní rok: 6400 Kč
Poznámka k ceně: - Cena zahrnuje odbornou lekci zpěvu, pojištění, kopírovaný materiál
- ZARUČUJEME 30 LEKCÍ ZA ŠKOLNÍ ROK

Cena pro dospělé účastníky od 26 let: 4500,-rok/2300,-pololetí
Dospělí studenti do 26 let platí klasickou cenu - nutno doložit platné potvrzení o studiu

Místo konání: DDM Rohová
Učebna / místnost: Rohová Hudebna

Kapacita kroužku: celkem 1 účastník   obsazeno
Schválených přihlášek: 1
Volných míst: 0
1

Kroužek začíná: 20.9.2023
Kroužek končí: 18.6.2024


Kontaktní osoba: Karolína Turková, DiS.
Telefon: 731816621

Aktuality

Rada hl. m. Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích (dále jen „vyhláška č. 54/2005 Sb.“), ve znění vyhlášky 107/2019 Sb., konkursní řízení na funkci ředitelky/ředitele příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Praha 9 se sídlem Měšická 720, 190 00 Praha 9
zobrazit archiv

Zřizovatel

Zřizovatel příspěvkové organizace Hlavní město Praha

Praha

Domeček roste

EU

Projekt DOMEČEK ROSTE je spolufinancován Evropskou unií.

Více o projektu