obsazeno

Anglický jazyk - miniskupina II.

Číslo ZÚ: 225
Angličtina je zaměřená především na porozumění a používání jazyka a ztráty strachu z mluvení. Děti si budou rozšiřovat slovní zásobu a osvojovat gramatiku pomocí interaktivních činností, her a tak si nenásilnou formou osvojovat cizí jazyk.
Hodiny mohou probíhat v Klubu DDM, nebo na ZŠ M. Alše., případně v DDM Rohová.

Poznámka:
Miniskupinky jsou kurzy, které jsou plánované pro malé skupinky kamarádů případně sourozenců, kteří si přejí mít hodiny spolu a nebýt v náhodném kolektivu. Počet dětí je 3 - 4. Čas je domluven se skupinou individuálně. Při zápisu dítěte do kroužku prosím pošlete email, s kterými dětmi si Vaše dítě přeje chodit, aby nedošlo k omylu. Děti nedává dohromady DDM, ale hlasí se společně. 

Termín:
středa 14:00 - 15:00

Věk: 7 až 17 let

Cena za pololetí: 1700 Kč
Cena za školní rok: 3200 Kč
Poznámka k ceně: Doba trvání lekce je 60 minut.

Místo konání: ZŠ M. Alše
Učebna / místnost: ZŠ Detašované pracoviště DDM (ROOM 205)

Kapacita kroužku: celkem 4 účastníci   obsazeno
Schválených přihlášek: 3
Volných míst: 1

Kroužek začíná: 4.10.2023
Kroužek končí: 19.6.2024


Kontaktní osoba: Jana Buchtová
Telefon: 777459528

Aktuality

Rada hl. m. Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích (dále jen „vyhláška č. 54/2005 Sb.“), ve znění vyhlášky 107/2019 Sb., konkursní řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Praha 8 - Spirála se sídlem Přemyšlenská 1102, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
zobrazit archiv

Zřizovatel

Zřizovatel příspěvkové organizace Hlavní město Praha

Praha

Domeček roste

EU

Projekt DOMEČEK ROSTE je spolufinancován Evropskou unií.

Více o projektu