volno

Tvořivá animace

Číslo ZÚ: 171
Tento kroužek je ideální pro děti, které se chtějí ponořit do okouzlujícího světa animace. Vyzkoušíme si různé techniky animace - stop motion, flibook, či kreslenou animaci. V průběhu kroužku děti získají cenné dovednosti v týmové práci, řešení problémů a uměleckém vyjádření - dokonalý úvod do fascinujícího světa animace pro mladé mysli.
Poznámka:
Kroužek trvá 60 minut, přesný čas bude upřesněn, jakmile lektorka Kateřina Andreasová bude znát své časové možnosti.

Věk: 7 až 12 let

Cena za pololetí: 2300 Kč
Cena za školní rok: 1250 Kč

Místo konání: Klub DDM Stehlíkova

Kapacita kroužku: celkem 8 účastníků   volno
Schválených přihlášek: 2
Volných míst: 6
8

Kroužek začíná: 18.9.2023
Kroužek končí: 15.6.2023


Kontaktní osoba: Jana Buchtová
Telefon: 777459528

Aktuality

Rada hl. m. Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích (dále jen „vyhláška č. 54/2005 Sb.“), ve znění vyhlášky 107/2019 Sb., konkursní řízení na funkci ředitelky/ředitele příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Praha 9 se sídlem Měšická 720, 190 00 Praha 9
zobrazit archiv

Zřizovatel

Zřizovatel příspěvkové organizace Hlavní město Praha

Praha

Domeček roste

EU

Projekt DOMEČEK ROSTE je spolufinancován Evropskou unií.

Více o projektu