volno

Počítače pro děti

Číslo ZÚ: 233
Kroužek pro všechny děti, které se chtějí dozvědět, k čemu všemu se dá využít počítač mimo hraní her. Děti se naučí základní  jak použít počítač, práci s MS Office, vyhledávat informace, dozví se pozitiva a negativa AI (jako je Chat GPT), jednoduše upravit fotku, natočit krátké video,  zkusí si něco vytisknout na 3D tiskárně a nebo práci s grafickým tabletem, budou si povídat o kyberbezpečnosti i kyberšikaně a vyzkouší si základní práci se programovaním ve schratchi. Prostě kroužek pro každého kluka i holku, kteří mají zájem o moderní technologie.
Poznámka:
Kroužek bude probíhat na základní škole M. Alše a je možné děti vyzvednout z družiny. 
Čas a den bude určen v průběhu září podle časových možností lektora.  Doba trvání je 60 minut.

Věk: 7 až 9 let

Cena za pololetí: 2200 Kč
Cena za školní rok: 1200 Kč
Poznámka k ceně: nelze platit jednotlivé lekce.

Místo konání: ZŠ M. Alše

Kapacita kroužku: celkem 8 účastníků   volno
Schválených přihlášek: 2
Volných míst: 6
8

Kontaktní osoba: Jana Buchtová
Telefon: 777459528

Aktuality

Rada hl. m. Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích (dále jen „vyhláška č. 54/2005 Sb.“), ve znění vyhlášky 107/2019 Sb., konkursní řízení na funkci ředitelky/ředitele příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Praha 9 se sídlem Měšická 720, 190 00 Praha 9
zobrazit archiv

Zřizovatel

Zřizovatel příspěvkové organizace Hlavní město Praha

Praha

Domeček roste

EU

Projekt DOMEČEK ROSTE je spolufinancován Evropskou unií.

Více o projektu