volno

Crafting club

Číslo ZÚ: 227
Kroužek pro všechny, kteří mají rádi anigličtinu a rádi tvoří. Naše anglicky mluvící lektorka bude po celý rok připravovat nejrůznější výtvarné a tvořivé aktivity. Kroužek není zaměřen na uměleckou výtvarnou tvorbu spíše na zábavné  tradiční i netradiční tvoření v anglickém jazyce. 
Poznámka:
Kroužek je koncipován na 90 minut. Čas bude upřesnět v druhé polovině září podle časobvých možností lektorky. 

Věk: 8 až 10 let

Cena za pololetí: 1500 Kč
Cena za školní rok: 3000 Kč

Místo konání: Klub DDM Stehlíkova

Kapacita kroužku: celkem 8 účastníků   volno
8

Kroužek začíná: 25.9.2023
Kroužek končí: 15.6.2023

Kontaktní osoba: Jana Buchtová
Telefon: 777459528

Aktuality

Rada hl. m. Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích (dále jen „vyhláška č. 54/2005 Sb.“), ve znění vyhlášky 107/2019 Sb., konkursní řízení na funkci ředitelky/ředitele příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Praha 9 se sídlem Měšická 720, 190 00 Praha 9
zobrazit archiv

Zřizovatel

Zřizovatel příspěvkové organizace Hlavní město Praha

Praha

Domeček roste

EU

Projekt DOMEČEK ROSTE je spolufinancován Evropskou unií.

Více o projektu