volno

Keramika pro školáky - Kroužek spojen

Číslo ZÚ: 232
Kroužek keramiky určený dětem ve věku 6 - 12 let, které již zahájily povinnou školní docházku. Lekce probíhají pod vedením zkušené a trpělivé lektorky.
Činnost je částečně ponechána v kompetenci účastníka s dopomocí lektora (lektor nabídne téma, které je dodrženo, ale konkrétní podoba výrobku je ponechána v kompetenci účastníka).

Termín:
středa 17:30 - 19:00

Věk: 6 až 12 let

Cena za pololetí: 1700 Kč
Cena za školní rok: 3200 Kč

Místo konání: DDM Rohová
Učebna / místnost: Rohová Keramická dílna

Kapacita kroužku: celkem 9 účastníků   volno
Schválených přihlášek: 2
Volných míst: 7
9

Kroužek začíná: 20.9.2023
Kroužek končí: 26.6.2024


Kontaktní osoba: Daniela Krausová
Telefon: 776008269

Aktuality

Zájmové kroužky pořádané Domem dětí a mládeže Praha 6 - Suchdol budou postupně zveřejňovány na webových stránkách ddmsuchdol.cz od 17. 6. 2024. Přihlášky do Miniškolky Cvrčci budou k dispozici od 3. 6. 2024
zobrazit archiv

Zřizovatel

Zřizovatel příspěvkové organizace Hlavní město Praha

Praha

Domeček roste

EU

Projekt DOMEČEK ROSTE je spolufinancován Evropskou unií.

Více o projektu