volno

3D tvorba a modelování

Číslo ZÚ: 012

3D tvorba a modelování

Výtvarný kroužek určený školním dětem zaměřený na prostorovou tvorbu za použití různých materiálů. Základem je stálé zdokonalování se v kresbě a malbě, kdy žáci své znalosti posunou z 2D prostoru k trojrozměrným kompozicím.

Den a čas bude upřesněn.


Věk: 8 až 12 let

Cena za pololetí: 1500 Kč
Cena za školní rok: 2800 Kč

Místo konání: DDM Rohová

Kapacita kroužku: celkem 12 účastníků   volno
12

Kroužek začíná: 3.10.2022
Kroužek končí: 30.6.2023

Kontaktní osoba: Daniela Krausová
Telefon: 776008269

Aktuality

Domeček roste

EU

Projekt DOMEČEK ROSTE je spolufinancován Evropskou unií.

Více o projektu