volno

Anglický jazyk pro 8. třídu

Číslo ZÚ: 064
Angličtina je zaměřená především na porozumění a používání jazyka a ztráty strachu z mluvení. Děti si budou rozšiřovat slovní zásobu a osvojovat gramatiku pomocí interaktivních činností, her a tak si nenásilnou formou osvojovat cizí jazyk. Lekce budou svojí tématikou opírat školní výuku.
Kroužek bude probíhat v ZŠ M.Alše.

Poznámka:
Kurz je určen pro děti z 8. třídy. Jedna lekce trvá 90 minut.

Zatím se přihlašujte pomocí online přihlášky. 

Věk: 12 až 15 let

Cena za pololetí: 1500 Kč
Cena za školní rok: 2800 Kč

Místo konání: ZŠ M. Alše

Kapacita kroužku: celkem 9 účastníků   volno
8

Kroužek začíná: 3.10.2022
Kroužek končí: 15.6.2023

Kontaktní osoba: Jana Buchtová
Telefon: 777459528

Aktuality

Domeček roste

EU

Projekt DOMEČEK ROSTE je spolufinancován Evropskou unií.

Více o projektu