volno

Anglický jazyk II. - Roztoky

Číslo ZÚ: 171
Angličtina je zaměřená především na porozumění a používání jazyka a ztráty strachu z mluvení. Děti si budou rozšiřovat slovní zásobu a osvojovat gramatiku pomocí interaktivních činností, her a tak si nenásilnou formou osvojovat cizí jazyk.
Poznámka:
Kurz je určen převážně pro mladší nebo méně pokročilé děti. 
Déla jedné hodiny je 60 minut. 
Přesný čas bude upřesněn dle možností lektora v září. 

Termín:
středa 15:00 - 16:00

Věk: 7 až 10 let

Cena za pololetí: 1700 Kč
Cena za školní rok: 3000 Kč

Místo konání: ZŠ Roztoky - hlavní budova

Kapacita kroužku: celkem 8 účastníků   volno
Schválených přihlášek: 5
Volných míst: 3
8

Kroužek začíná: 3.10.2022
Kroužek končí: 6.6.2023

Lektor: Alena Luzik

Kontaktní osoba: Jana Buchtová
Telefon: 777459528

Domeček roste

EU

Projekt DOMEČEK ROSTE je spolufinancován Evropskou unií.

Více o projektu