obsazeno

Sportovní gymnastika - menší skupina

Číslo ZÚ: 112

Kroužek sportovní gymnastiky určený žákům 1. stupně ZŠ, převážně úplným začátečníkům. Cílem sportovní gymnastiky je děti vést k pohybu, vnímání rytmu a svého těla. Důležitou částí je správné držení těla, koordinace pohybu a zvýšení celkové fyzické zdatnosti. Budou obohaceny všestrannou gymnastickou průpravou a atletickými prvky. Cílem je samostatně zvládnout základní gymnastické prvky a cviky a zacvičit je pomocí jednoduché sestavy. Sportovní hry budou nedílnou součástí každé hodiny. Z kroužku každý vyjde se znalostí základních gymnastických prvků a cviků spojené do krátké sestavy na hudbu.

Nutné vybavení:
Vhodné sportovní oblečení vč. sport. sálové obuvi, pití, gumička do vlasů :)
Poznámka:
Otevřeme při naplnění min. kapacity 3 členů :) Plánované datum 1. lekce (zkušební) = 10.1. 2023

Termín:
úterý 18:00 - 19:00

Věk: 7 až 11 let

Cena za školní rok: 2200 Kč
Poznámka k ceně: 20 garantovaných lekcí (od 10.1. do 20.6. 2023), platí se najednou celá částka

Místo konání: DDM Rohová
Učebna / místnost: Rohová Taneční sál

Kapacita kroužku: celkem 6 účastníků   obsazeno
Schválených přihlášek: 6
Volných míst: 0
6

Kroužek začíná: 10.1.2023
Kroužek končí: 20.6.2023


Kontaktní osoba: Karolína Turková
Telefon: 731816621

Aktuality

Pravidelná zájmová činnost bude probíhat do čtvrtka 2. 1. 2023.V pátek 2. 1. 2023 jsou pololetní prázdniny.V týdnu od 6. 2. - 10. 2. 2023bude v DDM Rohová probíhat pouze příměstský tábor Expedice Afrika 2023(Stále je možnost děti přihlásit.)Krásné prázdninya na viděnou 13. 2. 2023
Volný ateliér každé úterý od 17.00 - 18.30 hodin. Se zkušenou lektorkou, která se každému věnuje individuálně.
Hledáme lektory na školní rok 2022/23:- sportovní hry - gymnastika - stopmotion animace- mažoretky - jazykové kroužky (angličtina, francoužština, němčina)
zobrazit archiv

Zřizovatel

Zřizovatel příspěvkové organizace Hlavní město Praha

Praha

Domeček roste

EU

Projekt DOMEČEK ROSTE je spolufinancován Evropskou unií.

Více o projektu