volno

Kytara s Filipem

Číslo ZÚ: 011
Skupinová hra na kytaru pod vedením přátelského lektora Filipa, který obohatí žáky hraním převážně táborových písní. Kroužek je určen spíše pokročilejším žákům, co hrají na kytaru min. 1 rok. 
Nutné vybavení:
- přezuvky 
- pití (nejlépe voda, čaj)
- desky A4 
- vlastní nástroj - u začátečníků poradíme po první lekci
Poznámka:
Jedna lekce trvá 90 min.  

Žáci budou rozděleni do 3. skupin po domluvě s lektorem (koordinátorkou) dle věku a pokročilosti v hraní na kytaru v časech: 

14:30 - 16:00

16:00 - 17:30

17:30 - 19:00


Termín:
pondělí 14:30 - 16:00

Věk: 9 až 18 let

Cena za pololetí: 2100 Kč
Cena za školní rok: 4100 Kč
Poznámka k ceně: - Cena zahrnuje i pojištění a kopírovaný materiál
- ZARUČUJEME 30 LEKCÍ ZA ŠKOLNÍ ROK

Místo konání: ZŠ M. Alše
Učebna / místnost: ZŠ Detašované pracoviště DDM

Kapacita kroužku: celkem 6 účastníků   volno
Schválených přihlášek: 4
Volných míst: 2
6

Kroužek začíná: 11.9.2023
Kroužek končí: 17.6.2024


Kontaktní osoba: Karolína Turková, DiS.
Telefon: 731816621

Aktuality

Rada hl. m. Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích (dále jen „vyhláška č. 54/2005 Sb.“), ve znění vyhlášky 107/2019 Sb., konkursní řízení na funkci ředitelky/ředitele příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Praha 9 se sídlem Měšická 720, 190 00 Praha 9
zobrazit archiv

Zřizovatel

Zřizovatel příspěvkové organizace Hlavní město Praha

Praha

Domeček roste

EU

Projekt DOMEČEK ROSTE je spolufinancován Evropskou unií.

Více o projektu