volno

Pokročilé programování v C#

Číslo ZÚ: 040
Kurz je zaměřen hlavně na ty z vás, kteří již někdy programovaly a chtěli by se naučit něco nového. V rámci kroužku si vyzkoušíme jak funguje vývoj skutečného projektu a sami si jeden projekt uděláme. Samozřejmě si také obohatíme programátorské znalosti a seznámíme se například s tím jak fungují funkce na třídy.
Poznámka:
Jedna lekce trvá 90 minut.
Čas kroužku bude upřesněn podle časových možností lektora Pavla Soukala v září. 

V případě nedostatečných znalostí může lektor doporučit zařazení do skupiny s menší pokročilostí.

Termín:
pátek 17:30 - 19:00

Věk: 10 až 15 let

Cena za pololetí: 1525 Kč
Cena za školní rok: 2850 Kč
Poznámka k ceně: Není možné se účastnit jednotlivých lekcí.

Místo konání: Klub DDM Stehlíkova
Učebna / místnost: Klub DDM PC místnost

Kapacita kroužku: celkem 8 účastníků   volno
Schválených přihlášek: 3
Volných míst: 5
8

Kroužek začíná: 29.9.2023
Kroužek končí: 21.6.2024

Lektor: Pavel Soukal

Kontaktní osoba: Pavel Soukal
Telefon: 771261529

Aktuality

Rada hl. m. Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích (dále jen „vyhláška č. 54/2005 Sb.“), ve znění vyhlášky 107/2019 Sb., konkursní řízení na funkci ředitelky/ředitele příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Praha 9 se sídlem Měšická 720, 190 00 Praha 9
zobrazit archiv

Zřizovatel

Zřizovatel příspěvkové organizace Hlavní město Praha

Praha

Domeček roste

EU

Projekt DOMEČEK ROSTE je spolufinancován Evropskou unií.

Více o projektu