volno

Lego Kroužek

Číslo ZÚ: 050
Kroužek pro všechny milovníky a milovnice LEGA, kteří rádi staví podle návodu, bez návodu a nebo se snaží využít poslední kostky na dně krabice. Děti budou pracovat jak na větších projektech společně. tak na samostatných úkolech. Kroužek probíhá v českém jazyce. 
Poznámka:
Doba kroužku je 60 minut. Čas bude určen podle možností lektora v září. 
Kroužek povede Tomáš Hanák, který mimo jiné u nás vede kroužek kutilství.

Termín:
čtvrtek 14:00 - 15:00

Věk: 7 až 10 let

Cena za pololetí: 1250 Kč
Cena za školní rok: 2300 Kč

Místo konání: Klub DDM Stehlíkova
Učebna / místnost: Klub DDM Klubovna

Kapacita kroužku: celkem 8 účastníků   volno
Schválených přihlášek: 7
Volných míst: 1
8

Kroužek začíná: 18.9.2023
Kroužek končí: 14.6.2024

Kontaktní osoba: Jana Buchtová
Telefon: 777459528

Aktuality

Rada hl. m. Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích (dále jen „vyhláška č. 54/2005 Sb.“), ve znění vyhlášky 107/2019 Sb., konkursní řízení na funkci ředitelky/ředitele příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Praha 9 se sídlem Měšická 720, 190 00 Praha 9
zobrazit archiv

Zřizovatel

Zřizovatel příspěvkové organizace Hlavní město Praha

Praha

Domeček roste

EU

Projekt DOMEČEK ROSTE je spolufinancován Evropskou unií.

Více o projektu