volno

Lego robotika

Číslo ZÚ: 067
Kroužek pro všechny milovníky a milovnice LEGA a robotů. V kroužku děti budou pracovat se stavebnicemi Lego Mindstorms a na tabletu se hod budou učit programovat v jednoduchém programovacím jazyku Scratch. Kroužek bude veden v českém jazyce.
Poznámka:
Doba kroužku je 90 minut. Čas bude určen podle možností lektora v září. Kroužek je veden lektorem, který mluví česky. 
Kroužek je veden lektory DDM a není veden ve spolupráci se vzdělávací organizací Neuslab. 


Věk: 9 až 13 let

Cena za pololetí: 1750 Kč
Cena za školní rok: 3300 Kč

Místo konání: Klub DDM Stehlíkova

Kapacita kroužku: celkem 6 účastníků   volno
Schválených přihlášek: 5
Volných míst: 1
6

Kroužek začíná: 18.9.2023
Kroužek končí: 14.6.2024


Kontaktní osoba: Jana Buchtová
Telefon: 777459528

Aktuality

Rada hl. m. Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích (dále jen „vyhláška č. 54/2005 Sb.“), ve znění vyhlášky 107/2019 Sb., konkursní řízení na funkci ředitelky/ředitele příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Praha 9 se sídlem Měšická 720, 190 00 Praha 9
zobrazit archiv

Zřizovatel

Zřizovatel příspěvkové organizace Hlavní město Praha

Praha

Domeček roste

EU

Projekt DOMEČEK ROSTE je spolufinancován Evropskou unií.

Více o projektu