volno

Fotografický kroužek pro náctileté

Číslo ZÚ: 084
Na kroužku se naučíme základům fotografie a kompozice. Podíváme se na žánry fotografie a některé si vyzkoušíme, například autoportrét či selfie nebo street photo. Řekneme si něco o hloubce ostrosti, barvách a o rozdílu a výhodách či nevýhodách focení na mobil oproti fotoaparátu. Naučíme se využívat fotoaparát mobilu a jiné úhly pohledu, abychom jen tzv.nekropili a necvakali. Stejně tak budeme používat různé aplikace na úpravu fotografií. Děti budou dostávat lehká praktická cvičení na doma a čeká je malý dlouhodobý projekt. Rádi bychom taky ve spolupráci s MČ Suchdol uspořádali výstavu fotografií dětem. 
Nutné vybavení:
Děti budou mít k dispozici digitální fotoaparáty DDM. 
Při výuce mobilní fotografie, musí mít vlastní mobilní telefony a kabel pro připojení k počítači.
Poznámka:
Kroužek potrvá 90 minut. 

Den a čas bude upřesněn

Termín:
čtvrtek 17:30 - 19:00

Věk: 10 až 16 let

Cena za pololetí: 1500 Kč
Cena za školní rok: 2800 Kč

Místo konání: Klub DDM Stehlíkova

Kapacita kroužku: celkem 8 účastníků   volno
Schválených přihlášek: 4
Volných míst: 4
8

Kroužek začíná: 5.10.2023
Kroužek končí: 22.6.2023

Kontaktní osoba: Jana Buchtová
Telefon: 777459528

Aktuality

Rada hl. m. Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích (dále jen „vyhláška č. 54/2005 Sb.“), ve znění vyhlášky 107/2019 Sb., konkursní řízení na funkci ředitelky/ředitele příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Praha 9 se sídlem Měšická 720, 190 00 Praha 9
zobrazit archiv

Zřizovatel

Zřizovatel příspěvkové organizace Hlavní město Praha

Praha

Domeček roste

EU

Projekt DOMEČEK ROSTE je spolufinancován Evropskou unií.

Více o projektu