volno

Robotika Soutěžní

Číslo ZÚ: 095

Během kurzu Soutěžní robotika trenér připravuje skupinu účastníků podle soutěžního programu. Každý z programu vyžaduje vytvoření projektu na řešení možných úloh: logistických, kosmických, potravinářských nebo energetických.

Soutěžní příprava je složitý, ale zároveň zajimavy proces, jelikož představuje otevřenou vzdělávací sféru, která umožňuje získávání flexibilních znalostí, které jsou obzvlášť důležité v dnešní době, kdy je velká poptávka po tvůrčích, všestraně vzdělaných specialistech.

Taková příprava otevírá možností současnému osvojení a upevnění znalostí, a zároveň i využití robotických dovedností hned v několika předmětech: informatika, matematika, fyzika, biologie, mechanika atd. Formování komplexních dovedností taktéž působí na rozvoj systémového myšlení, napomáhá k širokému pohledu na řešení praktických úloh. Pracovní proces během vzdělávání je zároveň zaměřen na dosažení výsledku: vytvoření robotického systému, který je nadělen určitými přesně definovanými vlastnosti, jejíž kvalitu lze posoudit nezávislými experty, pokud takový systému ukážeme během soutěží nebo výstav.

Poznámka:
Děti se budou pravidelně účastnit soutěží. Umístění na prvních třech místech v celostátním finále Robosoutěžě FEL dává možnost prominutí přijímací zkoušky na ČVUT.
Kroužek je veden vzdělávacím centrem Neuslab, více informací na www.neuslab.cz
V případě zájmu se můžete obrátit též na vzdělávací centrum na telefon 777008109.
V loňském roce se členové vzdělávacího centra Neuslab umístili na prvních pozicích na soutěžích ČVUT a Univerzity Karlovy. 

Termín:
pondělí 17:00 - 19:00

Věk: 10 až 16 let

Cena za pololetí: 1400 Kč
Cena za školní rok: 2600 Kč
Poznámka k ceně: Tato cena je zápisné za kroužek v DDM, kde jsou finance použity zajištění prostoru, částečného financování lektorů a chodu DDM.
Doplatek 6000 Kč na pololetí je nutné složit na účet centra Neuslab. Tyto finance jsou použity na financování výkonných notebooku pro výuku, legového setu pro každé díte, licence programů.

Místo konání: ZŠ M. Alše
Učebna / místnost: ZŠ Detašované pracoviště DDM

Kapacita kroužku: celkem 5 účastníků   volno
Schválených přihlášek: 2
Volných míst: 3
5

Kroužek začíná: 18.9.2023
Kroužek končí: 14.6.2024


Kontaktní osoba: Jana Buchtová
Telefon: 777459528

Aktuality

Rada hl. m. Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích (dále jen „vyhláška č. 54/2005 Sb.“), ve znění vyhlášky 107/2019 Sb., konkursní řízení na funkci ředitelky/ředitele příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Praha 9 se sídlem Měšická 720, 190 00 Praha 9
zobrazit archiv

Zřizovatel

Zřizovatel příspěvkové organizace Hlavní město Praha

Praha

Domeček roste

EU

Projekt DOMEČEK ROSTE je spolufinancován Evropskou unií.

Více o projektu