volno

Příprava na FCE

Číslo ZÚ: 093
Kroužek je zaměřen na zkoušky z anglického jazyka FCE (úroveň B2), která na některých školách nahrazuje ústní zkoušky z anglického jazyka. V rámci lekcí se budou účastníci připravovat na všechny části testu (speaking, writing, use of grammar, reading i listening).Kroužek předpokládá, že děti mají znalosti alespoň na počáteční úrovni B1.
Poznámka:
 Kroužek je pro skupinu 3-5 účastníků.
Jedna lekce trvá 90 minut. Čas bude upřesněn podle časových možností lektora v září, pravděpodobně bude probíhat v podvečerních hodinách. 

Termín:
úterý 17:30 - 19:00

Věk: 14 až 18 let

Cena za pololetí: 2350 Kč
Cena za školní rok: 4500 Kč
Poznámka k ceně: Nelze platit jednotlivé lekce.

Místo konání: Klub DDM Stehlíkova
Učebna / místnost: klub DDM Sál

Kapacita kroužku: celkem 5 účastníků   volno
Schválených přihlášek: 3
Volných míst: 2
5

Kroužek začíná: 2.10.2023
Kroužek končí: 18.6.2024


Kontaktní osoba: Buchtová Jana
Telefon: 777459528

Aktuality

Rada hl. m. Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích (dále jen „vyhláška č. 54/2005 Sb.“), ve znění vyhlášky 107/2019 Sb., konkursní řízení na funkci ředitelky/ředitele příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Praha 9 se sídlem Měšická 720, 190 00 Praha 9
zobrazit archiv

Zřizovatel

Zřizovatel příspěvkové organizace Hlavní město Praha

Praha

Domeček roste

EU

Projekt DOMEČEK ROSTE je spolufinancován Evropskou unií.

Více o projektu