volno

Dětská jóga - předškolní

Číslo ZÚ: 102
Kroužek jógy pro předškolní děti bez rodičů vedený zábavnou formou.Pomocí her se seznámíme se základními cviky.Průpravná cvičení pro správný pohyb a zdravé držení těla, nácvik správného dýchání.
Den a čas bude upřesněn.

Termín:
čtvrtek 15:30 - 16:30

Věk: 4 až 6 let

Cena za pololetí: 1200 Kč
Cena za školní rok: 2200 Kč

Místo konání: DDM Rohová
Učebna / místnost: Rohová Taneční sál

Kapacita kroužku: celkem 10 účastníků   volno
Schválených přihlášek: 3
Volných míst: 7
8

Kroužek začíná: 21.9.2023
Kroužek končí: 30.6.2024


Kontaktní osoba: Daniela Krausová
Telefon: 776008269

Aktuality

Rada hl. m. Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích (dále jen „vyhláška č. 54/2005 Sb.“), ve znění vyhlášky 107/2019 Sb., konkursní řízení na funkci ředitelky/ředitele příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Praha 9 se sídlem Měšická 720, 190 00 Praha 9
zobrazit archiv

Zřizovatel

Zřizovatel příspěvkové organizace Hlavní město Praha

Praha

Domeček roste

EU

Projekt DOMEČEK ROSTE je spolufinancován Evropskou unií.

Více o projektu