volno

Dětský ateliér

Číslo ZÚ: 103

Dětský ateliér

Dětský ateliér je kroužek pro děti školního věku se stejnými zájmy o kresbu, malbu, výtvarné a umělecké činnosti. Předpokládá se, že děti již znají základní pojmy a mají zkušenosti ze světa výtvarné činnosti a chtějí je nadále prohlubovat. Umělecké výstupy z pravidelné činnosti budeme prezentovat v rámci vyhlášených soutěží, spolupracovat s institucemi, jež podporují mladé talenty.

Den a čas bude upřesněn.

Poznámka:
Materiál je již v ceně kurzovného.

Termín:
úterý 13:00 - 14:30

Věk: 8 až 15 let

Cena za pololetí: 1450 Kč
Cena za školní rok: 2800 Kč

Místo konání: DDM Rohová
Učebna / místnost: Rohová Ateliér

Kapacita kroužku: celkem 10 účastníků   volno
Schválených přihlášek: 8
Volných míst: 2
10

Kroužek začíná: 19.9.2023
Kroužek končí: 30.6.2024


Kontaktní osoba: Daniela Krausová
Telefon: 776008269

Aktuality

Rada hl. m. Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích (dále jen „vyhláška č. 54/2005 Sb.“), ve znění vyhlášky 107/2019 Sb., konkursní řízení na funkci ředitelky/ředitele příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Praha 9 se sídlem Měšická 720, 190 00 Praha 9
zobrazit archiv

Zřizovatel

Zřizovatel příspěvkové organizace Hlavní město Praha

Praha

Domeček roste

EU

Projekt DOMEČEK ROSTE je spolufinancován Evropskou unií.

Více o projektu