volno

Gymnastika II.

Číslo ZÚ: 132

Kroužek gymnastiky určený žákům ZŠ, převážně úplným začátečníkům či mírně pokročilým. Cílem gymnastiky je děti vést k pohybu, vnímání rytmu a svého těla. Důležitou částí je správné držení těla, koordinace pohybu a zvýšení celkové fyzické zdatnosti. Budou obohaceny všestrannou gymnastickou průpravou a atletickými prvky. Cílem je samostatně zvládnout základní gymnastické prvky a cviky a zacvičit je pomocí jednoduché sestavy. Sportovní hry budou nedílnou součástí každé hodiny. Z kroužku každý vyjde se znalostí základních gymnastických prvků a cviků spojené do krátké sestavy na hudbu.

Nutné vybavení:
Vhodné sportovní oblečení vč. sport. sálové obuvi, pití, gumička do vlasů :)
Poznámka:
Otevřeme při naplnění min. kapacity 4 členů 

Termín:
středa 17:30 - 18:30

Věk: 8 až 13 let

Cena za pololetí: 1500 Kč
Cena za školní rok: 2800 Kč
Poznámka k ceně: Garantujeme 30 lekcí za školní rok

Místo konání: DDM Rohová
Učebna / místnost: ZŠ Gymnastický sál (sraz na vrátnici 17:20)

Kapacita kroužku: celkem 12 účastníků   volno
Schválených přihlášek: 10
Volných míst: 2
12

Kroužek začíná: 20.9.2023
Kroužek končí: 12.6.2024


Kontaktní osoba: David Hruška
Telefon: 731755097

Aktuality

Rada hl. m. Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích (dále jen „vyhláška č. 54/2005 Sb.“), ve znění vyhlášky 107/2019 Sb., konkursní řízení na funkci ředitelky/ředitele příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Praha 9 se sídlem Měšická 720, 190 00 Praha 9
zobrazit archiv

Zřizovatel

Zřizovatel příspěvkové organizace Hlavní město Praha

Praha

Domeček roste

EU

Projekt DOMEČEK ROSTE je spolufinancován Evropskou unií.

Více o projektu