volno

Přírodověda a chovatelství III

Číslo ZÚ: 145
Kroužek je určen dětem ve věku 7-15 let. Účastník získá praktické zkušenosti s chovem zvířat, nabude chovatelských vědomostí a terminologii, osvojí si manipulaci s cizokrajnými zvířaty, jak o ně pečovat, poznat zdravotní stav, jak správně krmit, získá podvědomí o zvířatech napříč kontinenty. Zároveň se díte seznámí s problematikou pytláctví, úbytku přirozených biotopů, ekologii a podobně.

ZAČÍNÁME AŽ V ŘÍJNU

Termín:
středa 16:00 - 17:00

Věk: 11 až 15 let

Cena za pololetí: 1000 Kč
Cena za školní rok: 1900 Kč

Místo konání: DDM Rohová
Učebna / místnost: Rohová Zookoutek

Kapacita kroužku: celkem 8 účastníků   volno
Schválených přihlášek: 2
Volných míst: 6
8

Kroužek začíná: 4.10.2023
Kroužek končí: 18.6.2024

Kontaktní osoba: Mgr. Jana Němcová
Telefon: 724858346

Aktuality

Rada hl. m. Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích (dále jen „vyhláška č. 54/2005 Sb.“), ve znění vyhlášky 107/2019 Sb., konkursní řízení na funkci ředitelky/ředitele příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Praha 9 se sídlem Měšická 720, 190 00 Praha 9
zobrazit archiv

Zřizovatel

Zřizovatel příspěvkové organizace Hlavní město Praha

Praha

Domeček roste

EU

Projekt DOMEČEK ROSTE je spolufinancován Evropskou unií.

Více o projektu