volno

Tvůrčí dílna Art

Číslo ZÚ: 151

Tvůrčí dílna art

Výtvarný kroužek pro děti od cca 10 do 15 let, kde děti mohou rozvinout své dosavadní znalosti a zkušenosti z oblasti kresby a malby. Dále Tvůrčí dílna art umožňuje dětem vyzkoušet si různé artové a grafické techniky, kdy umělec použije jednu z grafických technik a dílo rozmnoží ručním řemeslným postupem. Různorodými zadáními podporujeme individuální obrazové vyjadřování. Činnosti jsou přizpůsobeny věku dětí.Termín:
úterý 14:30 - 16:00

Věk: 10 až 15 let

Cena za pololetí: 1600 Kč
Cena za školní rok: 2900 Kč

Místo konání: DDM Rohová
Učebna / místnost: Rohová Ateliér

Kapacita kroužku: celkem 10 účastníků   volno
Schválených přihlášek: 8
Volných míst: 2
10

Kroužek začíná: 19.9.2023
Kroužek končí: 25.6.2024


Kontaktní osoba: Daniela Krausová
Telefon: 776008269

Aktuality

Rada hl. m. Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích (dále jen „vyhláška č. 54/2005 Sb.“), ve znění vyhlášky 107/2019 Sb., konkursní řízení na funkci ředitelky/ředitele příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Praha 9 se sídlem Měšická 720, 190 00 Praha 9
zobrazit archiv

Zřizovatel

Zřizovatel příspěvkové organizace Hlavní město Praha

Praha

Domeček roste

EU

Projekt DOMEČEK ROSTE je spolufinancován Evropskou unií.

Více o projektu