volno

Individuální výuka angličtiny - online

Číslo ZÚ: 164
Individuální výuka anglického jazyka pro  mládež a dospělé. Kurz je zaměřen na aktivní využití jazyka v praktických situacích a schopnosti rozvinout jednoduchou konverzaci. V hodinách se bude probírat samozřejmě gramatika, ale její osvojení bude hlavně na vlastním použití nikoliv memorování pomocí cvičení.
Hodina je zcela individuální a proto se přizpůsobí každému podle jeho potřeb.
Poznámka:
Hodina trvá 60 minut. Individuální výuka je pro děti od 10 let.
Přesný čas bude upřesněn v září osobní dohodou klienta a časových možností lektorů. Leoktor může být český nebo cizinec. 
 

Věk: 10 až 99 let

Cena za pololetí: 4100 Kč
Cena za školní rok: 8000 Kč
Poznámka k ceně: Cena pro dospělé je 8300 Kč na celý školní rok a na pololetí 4250Kč.

Místo konání: Klub DDM Stehlíkova

Kapacita kroužku: celkem 10 účastníků   volno
Schválených přihlášek: 4
Volných míst: 6
10

Kroužek začíná: 18.9.2023
Kroužek končí: 15.6.2024

Kontaktní osoba: Jana Buchtová
Telefon: 777459528

Aktuality

Rada hl. m. Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích (dále jen „vyhláška č. 54/2005 Sb.“), ve znění vyhlášky 107/2019 Sb., konkursní řízení na funkci ředitelky/ředitele příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Praha 9 se sídlem Měšická 720, 190 00 Praha 9
zobrazit archiv

Zřizovatel

Zřizovatel příspěvkové organizace Hlavní město Praha

Praha

Domeček roste

EU

Projekt DOMEČEK ROSTE je spolufinancován Evropskou unií.

Více o projektu