volno

Od 12.5. Zobcová flétna pro začátečníky

Číslo ZÚ: 44
Kroužek výuky hry na sopránovou zobcovou flétnu pro děti a mládež. Během výuky bude probíhat i výuka hudební nauky, která je s výukou na flétnu bezprostředně spojena. Jedna lekce trvá 45 minut.
Nutné vybavení:
Flétna
Poznámka:
Zatím se přihlašujte pomocí online přihlášky. Čas a den bude upřesněn podle časových možností jednotlivých lektorů.

Termín:
úterý 14:00 - 14:45

Věk: 6 až 15 let

Cena za pololetí: 1200 Kč
Cena za školní rok: 2200 Kč

Kapacita kroužku: celkem 10 účastníků   volno

Kontaktní osoba: Marek Duda
Telefon: 774044518

Aktuality

Alikvotní část plateb za 2. pololetí budeme našim účastníkům vracet, ač manuál MŠMT uvádí, že na vratky není právní nárok. Výše této vratky bude odvozena od počtu garantovaných lekcí na školní rok (30) a skutečně realizovaných lekcí včetně avizovaného prodloužení činnosti. Tato částka bude účastníkům vrácena do konce července 2020 na základě písemné žádosti doručené do DDM (stačí i sken zaslaný e-mailem). Žádosti přijímáme do 30. 6. 2020 Formulář je ke stažení https://www.ddmsuchdol.cz/o-ddm-suchdol/ke-stazeni Případně na konci tohoto článku po rozkliknutí. Pokud si nezažádáte o navrácení úplaty (do 30. 6. 2020), bude tato částka použita na rozvoj a provoz DDM (obnova vybavení, nákup nových pomůcek do kroužků), děkujeme.
zobrazit archiv

Domeček roste

EU

Projekt DOMEČEK ROSTE je spolufinancován Evropskou unií.

Více o projektu