obsazeno

Klavír v ukrajinském jazyce

Číslo ZÚ: 047
Kroužek klavíru vhodný pro úplné začátečníky i pokročilé v ukrajinském jazyce. Součástí kroužku bude po domluvě s lektorkou jednou týdně extra hodina hudební nauky, která je zcela ZDARMA. 


Nutné vybavení:
- přezuvky 
- pití (nejlépe voda, čaj)
- desky A4 
- NOTOVÝ SEŠIT + psací potřeby (tužka, guma, ořezávátko...) 
- případně nějaká učebnice klavíru či hudební nauky (po domluvě s lektorem na 1. lekci) 
Poznámka:
Rozvrh se bude sestavovat po domluvě s lektorkou či koordinátorkou kroužku ZAČÁTKEM ZÁŘÍ. Jedna lekce trvá 90 min a dělí se o ni 2 žáci. Časové možnosti jsou: 

Pondělí 
14:30 - 16:00
16:00 - 17:30
17:30 - 19:00 

Lze domluvit i celých 90 min pro jednoho žáka, v tomto případě se zápisné platí dvakrát. 

Termín:
pondělí 17:30 - 19:00

Věk: 6 až 99 let

Cena za pololetí: 3200 Kč
Cena za školní rok: 6300 Kč
Poznámka k ceně: - Cena zahrnuje odbornou lekci klavíru, pojištění, kopírovaný materiál
- ZARUČUJEME 30 LEKCÍ ZA ŠKOLNÍ ROK

Cena pro dospělé účastníky: 7600,-rok/3900,-pololetí

Místo konání: DDM Rohová
Učebna / místnost: Rohová Cvrčci herna

Kapacita kroužku: celkem 2 účastníci   obsazeno
Schválených přihlášek: 2
Volných míst: 0
2

Kroužek začíná: 18.9.2023
Kroužek končí: 17.6.2024


Kontaktní osoba: Karolína Turková, DiS.
Telefon: 731816621

Aktuality

Rada hl. m. Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích (dále jen „vyhláška č. 54/2005 Sb.“), ve znění vyhlášky 107/2019 Sb., konkursní řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Praha 8 - Spirála se sídlem Přemyšlenská 1102, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
zobrazit archiv

Zřizovatel

Zřizovatel příspěvkové organizace Hlavní město Praha

Praha

Domeček roste

EU

Projekt DOMEČEK ROSTE je spolufinancován Evropskou unií.

Více o projektu