volno

Od 25.5. KLUB CHOVATELŮ

Číslo ZÚ: 71
Děti se sami starají o naše zvířátka v našem Zookoutku a plní předem připravené úkoly.
Osnova:
Všichni návštěvníci jsou povinni dodržovat pravidla zookoutku, která jsou vyvěšena na dveřích.
Poznámka:
Hodina je bez lektora, děti se pouze nahlásí u služby (Marek), že přišli na klub chovatelů a při odchodu se odhlásí. Děti si samy plní připravené úkoly a samy zde hospodaří. Cílem je děti naučit samostatnosti, zodpovědnosti a starání o druhé, aniž by byly do toho nuceni. 

Termín:
pondělí 15:00 - 17:00

Věk: 10 až 18 let

Místo konání: DDM Rohová
Učebna / místnost: Rohová Zookoutek (Suterén)

Kapacita kroužku: celkem 10 účastníků   volno

Kroužek začíná: 14.10.2019
Kroužek končí: 22.6.2020

Kontaktní osoba: Karolína Dudová
Telefon: 220 921 776, 737 688 102

Aktuality

Alikvotní část plateb za 2. pololetí budeme našim účastníkům vracet, ač manuál MŠMT uvádí, že na vratky není právní nárok. Výše této vratky bude odvozena od počtu garantovaných lekcí na školní rok (30) a skutečně realizovaných lekcí včetně avizovaného prodloužení činnosti. Tato částka bude účastníkům vrácena do konce července 2020 na základě písemné žádosti doručené do DDM (stačí i sken zaslaný e-mailem). Žádosti přijímáme do 30. 6. 2020 Formulář je ke stažení https://www.ddmsuchdol.cz/o-ddm-suchdol/ke-stazeni Případně na konci tohoto článku po rozkliknutí. Pokud si nezažádáte o navrácení úplaty (do 30. 6. 2020), bude tato částka použita na rozvoj a provoz DDM (obnova vybavení, nákup nových pomůcek do kroužků), děkujeme.
zobrazit archiv

Domeček roste

EU

Projekt DOMEČEK ROSTE je spolufinancován Evropskou unií.

Více o projektu