volno

Od 13.5. Herecká přípravka na talentové zkoušky

Číslo ZÚ: 85
Hlásíte se na konzervatoř v oboru herectví? Pomůžeme Vám s přípravou!

Termín:
středa 15:30 - 16:30

Věk: 12 až 15 let

Cena za pololetí: 2200 Kč
Cena za školní rok: 4000 Kč

Místo konání: DDM Rohová
Učebna / místnost: Klub DDM přízemí

Kapacita kroužku: celkem 3 účastníci   volno

Kroužek začíná: 2.10.2019
Kroužek končí: 24.6.2020


Kontaktní osoba: Kristýna Kutílková
Telefon: 777367988

Aktuality

Alikvotní část plateb za 2. pololetí budeme našim účastníkům vracet, ač manuál MŠMT uvádí, že na vratky není právní nárok. Výše této vratky bude odvozena od počtu garantovaných lekcí na školní rok (30) a skutečně realizovaných lekcí včetně avizovaného prodloužení činnosti. Tato částka bude účastníkům vrácena do konce července 2020 na základě písemné žádosti doručené do DDM (stačí i sken zaslaný e-mailem). Žádosti přijímáme do 30. 6. 2020 Formulář je ke stažení https://www.ddmsuchdol.cz/o-ddm-suchdol/ke-stazeni Případně na konci tohoto článku po rozkliknutí. Pokud si nezažádáte o navrácení úplaty (do 30. 6. 2020), bude tato částka použita na rozvoj a provoz DDM (obnova vybavení, nákup nových pomůcek do kroužků), děkujeme.
zobrazit archiv

Domeček roste

EU

Projekt DOMEČEK ROSTE je spolufinancován Evropskou unií.

Více o projektu