obsazeno

NEOBNOVENO! Street dance (hip hop aj.)

Číslo ZÚ: 96
Street dance → Moderní (pouliční) tanec, který pod svým názvem skrývá spoustu tanečních stylů - hip hop dance, popping, locking, house dance aj.).
V kroužku se děti naučí základním krokům a následovat budou celé choreografie. Děti se během roku zúčastní vystoupení a předváděcích akcí.

Lektorka: Tereza Langrová → velmi zkušená tanečnice moderního tance, která se zúčastnila několika tanečních soutěží. V tanečním světě street dance se pohybuje již od dětství. 

Nutné vybavení:
Taneční oblečení (tepláky/legíny), pevná obuv
Poznámka:
Během roku je nutno počítat s jedním kostýmem.

Termín:
pondělí 16:00 - 17:00

Věk: 8 až 15 let

Cena za pololetí: 1200 Kč
Cena za školní rok: 2200 Kč

Učebna / místnost: ZŠ Detašované pracoviště DDM v suterénu

Kapacita kroužku: celkem 15 účastníků   obsazeno
15

Kroužek začíná: 15.9.2019


Kontaktní osoba: Anna Ellen Kučerová
Telefon: 739310528

Aktuality

Alikvotní část plateb za 2. pololetí budeme našim účastníkům vracet, ač manuál MŠMT uvádí, že na vratky není právní nárok. Výše této vratky bude odvozena od počtu garantovaných lekcí na školní rok (30) a skutečně realizovaných lekcí včetně avizovaného prodloužení činnosti. Tato částka bude účastníkům vrácena do konce července 2020 na základě písemné žádosti doručené do DDM (stačí i sken zaslaný e-mailem). Žádosti přijímáme do 30. 6. 2020 Formulář je ke stažení https://www.ddmsuchdol.cz/o-ddm-suchdol/ke-stazeni Případně na konci tohoto článku po rozkliknutí. Pokud si nezažádáte o navrácení úplaty (do 30. 6. 2020), bude tato částka použita na rozvoj a provoz DDM (obnova vybavení, nákup nových pomůcek do kroužků), děkujeme.
zobrazit archiv

Domeček roste

EU

Projekt DOMEČEK ROSTE je spolufinancován Evropskou unií.

Více o projektu