volno

Od 20.5. Klub konverzace v Anglickém jazyce

Číslo ZÚ: 10
Klub konverzace v anglickém jazyce slouží pro zdokonalování mluveného projevu anglického jazyka. Každý účastník by základy angličtiny měl mít. 

ZDARMA!!!!

Termín:
středa 16:00 - 17:30

Věk: 8 až 15 let

Poznámka k ceně: Klub je zdarma

Místo konání: Klub DDM Stehlíkova

Kapacita kroužku: celkem 12 účastníků   volno

Kroužek začíná: 18.9.2019

Kontaktní osoba: Marek Duda
Telefon: 774044518

Aktuality

Alikvotní část plateb za 2. pololetí budeme našim účastníkům vracet, ač manuál MŠMT uvádí, že na vratky není právní nárok. Výše této vratky bude odvozena od počtu garantovaných lekcí na školní rok (30) a skutečně realizovaných lekcí včetně avizovaného prodloužení činnosti. Tato částka bude účastníkům vrácena do konce července 2020 na základě písemné žádosti doručené do DDM (stačí i sken zaslaný e-mailem). Žádosti přijímáme do 30. 6. 2020 Formulář je ke stažení https://www.ddmsuchdol.cz/o-ddm-suchdol/ke-stazeni Případně na konci tohoto článku po rozkliknutí. Pokud si nezažádáte o navrácení úplaty (do 30. 6. 2020), bude tato částka použita na rozvoj a provoz DDM (obnova vybavení, nákup nových pomůcek do kroužků), děkujeme.
zobrazit archiv

Domeček roste

EU

Projekt DOMEČEK ROSTE je spolufinancován Evropskou unií.

Více o projektu