volno

Hrátky s logopedií

Číslo ZÚ: 125
Náplní kroužku bude rozvíjení těch složek dítěte, které pozitivním způsobem přispívají k rozvoji jeho komunikačních dovedností a schopností. Nejde jen o pouhé opakování slovíček, ale především budeme pracovat na správném dechu, rozvoji jemné a hrubé motoriky, oromotoriky, grafomotoriky, sluchovém a zrakovém vnímání. Zkrátka si formou hry procvičíme celé tělo, aby nám to lépe mluvilo!
Kroužek je určen pro děti od 3,5 do 6 let. Maximální počet dětí ve skupině je 5.
Lektorka Mgr.Barbora Červená vystudovala speciální pedagogiku, následně PedF MU v Brně. Zaměřuje se na logopedii a celkový rozvoj dětí. Dítě je pro ni hned od začátku kamarád!

Termín:
středa 13:30 - 14:15

Věk: 3 až 6 let

Cena za pololetí: 1300 Kč
Cena za školní rok: 2400 Kč

Místo konání: ZŠ Hlídáníčko
Učebna / místnost: ZŠ Hlídáníčko Herna

Kapacita kroužku: celkem 5 účastníků   volno
5

Kroužek začíná: 23.9.2020
Kroužek končí: 30.6.2021


Kontaktní osoba: Pavlína Krýslová
Telefon: 777400587

Aktuality

Domeček roste

EU

Projekt DOMEČEK ROSTE je spolufinancován Evropskou unií.

Více o projektu