volno

3D tisk pro dospělé

Číslo ZÚ: 027

V kroužku se seznámíte s 3D tiskárnou, jejími principy a možnostmi. Osvojíte si základy modelování 3D objektů na počítači a jejich výrobu na tiskárně. Kromě samotných finálních modelů si vyzkouší také tisk forem s následným odlitím výrobků ze silikonu. V rámci kroužku je možné s lektorem Ondřejem Nuhlíčkem pracoviště FLD ČZU, kde se seznámí s praktickým využitím 3D tisku a pokročilými technikami.

Poznámka:
Kroužek probíhá 1x měsíčně. Jedna lekce trvá 3 hodiny. Za rok garantujeme 10 setkání. 

Termín:
čtvrtek 17:30 - 20:30

Věk: 18 až 99 let

Cena za pololetí: 1450 Kč
Cena za školní rok: 2500 Kč

Místo konání: Klub DDM Stehlíkova
Učebna / místnost: Klub DDM Počítače

Kapacita kroužku: celkem 8 účastníků   volno
8

Kroužek začíná: 15.9.2020
Kroužek končí: 16.6.2021


Kontaktní osoba: Jana Buchtová
Telefon: 777459528

Aktuality

Zápis do miniškolky Cvrčci pro děti od 2 let (dříve Hlídáníčko) bude spuštěno 1.6.2022. Stačí vyplnit on-line přihlášku na našich webových stránkách.
zobrazit archiv

Domeček roste

EU

Projekt DOMEČEK ROSTE je spolufinancován Evropskou unií.

Více o projektu