volno

Anglický jazyk III. - Roztoky

Číslo ZÚ: 143
Angličtina je zaměřená především na porozumění a používání jazyka a ztráty strachu z mluvení. Děti si budou rozšiřovat slovní zásobu a osvojovat gramatiku pomocí interaktivních činností, her a tak si nenásilnou formou osvojovat cizí jazyk.
Poznámka:
Jedna lekce trvá 90 minut. Čas bude upřesněn podle časových možností lektora v září. 

Termín:
středa 16:00 - 17:30

Věk: 10 až 15 let

Cena za pololetí: 1900 Kč
Cena za školní rok: 3700 Kč

Místo konání: ZŠ Roztoky - hlavní budova

Kapacita kroužku: celkem 8 účastníků   volno
Schválených přihlášek: 3
Volných míst: 5
8

Kroužek začíná: 5.10.2022
Kroužek končí: 6.6.2023

Lektor: Alena Luzik

Kontaktní osoba: Klub Dům dětí a mládeže
Telefon: 777459528

Domeček roste

EU

Projekt DOMEČEK ROSTE je spolufinancován Evropskou unií.

Více o projektu