volno

NEOBNOVENO! Baletní průprava pro děvčata - 1x za 14 dní

Číslo ZÚ: 11
Výuka baletu a pohybová průprava pro děvčata.
-1 x za 14 dní v pátek sudé týdny
Lektorka Šárka Jandová, která vedla kroužek i minulý rok je velmi zkušená lektorka, která dokáže dětem předat vše potřebné, co k baletu potřebují.
Nutné vybavení:
Piškoty, dres, silonky, legíny.

Termín:
pátek 16:00 - 17:30

Věk: 6 až 12 let

Cena za pololetí: 800 Kč
Cena za školní rok: 1400 Kč

Místo konání: detaš. prac. DDM v ZŠ M. Alše
Učebna / místnost: ZŠ Gymnastický sál

Kapacita kroužku: celkem 10 účastníků   volno
10

Kroužek začíná: 20.9.2019


Kontaktní osoba: Anna Ellen Kučerová
Telefon: 739310528

Aktuality

Alikvotní část plateb za 2. pololetí budeme našim účastníkům vracet, ač manuál MŠMT uvádí, že na vratky není právní nárok. Výše této vratky bude odvozena od počtu garantovaných lekcí na školní rok (30) a skutečně realizovaných lekcí včetně avizovaného prodloužení činnosti. Tato částka bude účastníkům vrácena do konce července 2020 na základě písemné žádosti doručené do DDM (stačí i sken zaslaný e-mailem). Žádosti přijímáme do 30. 6. 2020 Formulář je ke stažení https://www.ddmsuchdol.cz/o-ddm-suchdol/ke-stazeni Případně na konci tohoto článku po rozkliknutí. Pokud si nezažádáte o navrácení úplaty (do 30. 6. 2020), bude tato částka použita na rozvoj a provoz DDM (obnova vybavení, nákup nových pomůcek do kroužků), děkujeme.
zobrazit archiv

Domeček roste

EU

Projekt DOMEČEK ROSTE je spolufinancován Evropskou unií.

Více o projektu