volno

Výtvarka v Angličtině - NEOTEVŘENO

Číslo ZÚ: 094
Kurz výtvarné výchovy v angličtině dělá učení angličtiny zábavným a příjemným. Děti se zaměří na základní umělecké koncepty a metody jako je kresba, malba nebo koláž. Používání různých anglických slov a výrazů při tvůrčí činnosti povzbuzuje děti, aby mluvily anglicky. Dozví se také něco o slavných umělcích. Během výuky budou děti inspirovány anglickými písněmi.

The course of arts in English makes learning English fun and enjoyable. Children will focus on fundamental art concepts and methods such as drawing, painting or collage. Use of different English words and expressions during creative activities encourages children to talk in English.They will also learn about famous artists. English songs will be used to inspire children.

Termín:
pondělí 17:00 - 18:00

Věk: 6 až 10 let

Cena za pololetí: 1400 Kč
Cena za školní rok: 2600 Kč

Místo konání: DDM Rohová
Učebna / místnost: Rohová Výtvarný ateliér

Kapacita kroužku: celkem 10 účastníků   volno

Kroužek začíná: 17.9.2020

Kontaktní osoba: Marek Duda
Telefon: 774044518

Aktuality

Domeček roste

EU

Projekt DOMEČEK ROSTE je spolufinancován Evropskou unií.

Více o projektu