volno

3D tisk pro dospělé

Číslo ZÚ: 052

V kroužku se seznámíte s 3D tiskárnou, jejími principy a možnostmi. Osvojíte si základy modelování 3D objektů na počítači a jejich výrobu na tiskárně. Kromě samotných finálních modelů si vyzkouší také tisk forem s následným odlitím výrobků ze silikonu. V rámci kroužku je možné s lektorem Ondřejem Nuhlíčkem pracoviště FLD ČZU, kde se seznámí s praktickým využitím 3D tisku a pokročilými technikami.

Poznámka:
Kroužek probíhá 1x za 14 dní. Doba trvání je 120 minut. Garantujeme 16 setkání ročně. 
Přesný čas aktivity bude upřesněn v září podle časových možností lektora. roužek probíhá ve večerních hodinách. 

Věk: 18 až 99 let

Cena za pololetí: 1250 Kč
Cena za školní rok: 2300 Kč

Místo konání: Klub DDM Stehlíkova

Kapacita kroužku: celkem 8 účastníků   volno
8

Kroužek začíná: 3.10.2022
Kroužek končí: 16.6.2023


Kontaktní osoba: Jana Buchtová
Telefon: 777459528

Aktuality

Domeček roste

EU

Projekt DOMEČEK ROSTE je spolufinancován Evropskou unií.

Více o projektu