volno

NEOBNOVENO! Tanečky - předškolní 5-6 let

Číslo ZÚ: 05
Výuka dětských tanečků. 
Jednoduché choreografie na dětské písničky, hudbu z pohádek ve spojení s moderní hudbou.
Lehké prvky moderního tance.
Lektorka A.E. Kučerová je interním zaměstnancem DDM.
Nutné vybavení:
Cvičební (taneční) úbor, pevná obuv (ne piškoty, ani cvičky).


Termín:
čtvrtek 13:30 - 14:30

Věk: 5 až 6 let

Cena za pololetí: 1200 Kč
Cena za školní rok: 2200 Kč
Poznámka k ceně: Zvýhodněné zápisné za celý školní rok!

Místo konání: detaš. prac. DDM v ZŠ M. Alše
Učebna / místnost: ZŠ Detašované pracoviště DDM v suterénu

Kapacita kroužku: celkem 14 účastníků   volno
14

Kroužek začíná: 19.9.2019


Kontaktní osoba: Anna Ellen Kučerová
Telefon: 739310528

Aktuality

Alikvotní část plateb za 2. pololetí budeme našim účastníkům vracet, ač manuál MŠMT uvádí, že na vratky není právní nárok. Výše této vratky bude odvozena od počtu garantovaných lekcí na školní rok (30) a skutečně realizovaných lekcí včetně avizovaného prodloužení činnosti. Tato částka bude účastníkům vrácena do konce července 2020 na základě písemné žádosti doručené do DDM (stačí i sken zaslaný e-mailem). Žádosti přijímáme do 30. 6. 2020 Formulář je ke stažení https://www.ddmsuchdol.cz/o-ddm-suchdol/ke-stazeni Případně na konci tohoto článku po rozkliknutí. Pokud si nezažádáte o navrácení úplaty (do 30. 6. 2020), bude tato částka použita na rozvoj a provoz DDM (obnova vybavení, nákup nových pomůcek do kroužků), děkujeme.
zobrazit archiv

Domeček roste

EU

Projekt DOMEČEK ROSTE je spolufinancován Evropskou unií.

Více o projektu